Z każdego problemu można znaleźć wyjście. Jego odnalezienie to często kwestia odpowiedniego PRZEWODNIKA

Chcesz uzyskać szybką i profesjonalną pomoc w Twojej sprawie? Nie czekaj. Złóż wniosek o mediację

W mediacji to strony decydują o jej wyniku

Mediator nie ocenia racji i nie faworyzuje żadnej ze Stron. Pomaga im dojść do porozumienia

Dlaczego mediacja?

w

Brak formalizmu

Mediacja jest szybsza, tańsza i mniej stresująca niż proces sądowy.

Bezstronny i neutralny mediator pomoże Wam rozwiązać spór.

Pełna kontrola

Strony mają całkowitą kontrolę nad całym procesem mediacji oraz nad treścią wypracowanej wspólnie ugody.

Żadna decyzja (także co do tego, czy zawrzeć ugodę, czy nie) nie może zostać podjęta bez ich zgody. I zależy tylko od ich woli.

Skutki prawne

Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd ma moc ugody sądowej.

Uprawnia ona np. do egzekucji komorniczej.

 

mediator sosnowiec

Czym jest mediacja?

– czyli jak sprawnie i skutecznie rozwiązać problem unikając sądu?

Konflikty towarzyszą nam we wszystkich dziedzinach życia. Większość z nich można jednak konstruktywnie i szybko rozwiązać bez konieczności inicjowania często długiego, kosztownego i niejednokrotnie nieprzewidywalnego procesu sądowego.

Taką możliwość daje mediacja. Jest ona jednym ze sposobów rozwiązywania konfliktów i sporów. Alternatywą dla sądu, gdzie osoba trzecia podejmuje za nas decyzje. Można ją prowadzić w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych, gospodarczych, administracyjnych, a nawet karnych. Wszędzie tam, gdzie prawo dopuszcza zawarcie ugody.

Mediacja pozwala stworzyć przestrzeń do rozmów i załatwić sprawę bez konieczności prowadzenia procesu sądowego. Pomaga także przyspieszyć sprawy, które już znalazły swój finał w sądzie.

To dobrowolne i poufne postępowanie, w którym uczestniczy bezstronny i neutralny mediator. Pomaga on dojść do porozumienia osobom będącym w sytuacji konfliktowej. Co pozwala załagodzić spór, a nawet go wygasić.

Zatem celem mediacji jest doprowadzenie do ugodowego, satysfakcjonującego wszystkie strony rozwiązania kwestii spornych na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale mediatora.

Mediator wspomaga w samodzielnym poradzeniu sobie z konfliktem i znalezieniu rozwiązanie satysfakcjonującego mediujące strony, tj. takiego, które będą w stanie świadomie i dobrowolnie zaakceptować i wykonać.

Efektem takiej mediacji może być ugoda, która po jej zatwierdzeniu przez sąd ma taką samą moc prawną jak ugoda sądowa.

Co także warto wiedzieć?

Mediator nie jest on ani sędzią, ani arbitrem. Nie ocenia Waszych racji, nie rozstrzyga też po której stronie leży racja.

Nie prowadzi postępowania dowodowego, nie przesłuchuje świadków.

W równym stopniu udziela Wam wsparcia.

Osoby uczestniczące w mediacji (strony) są równouprawnionymi partnerami w rozmowie, w poszukiwaniu rozwiązania dzielącego ich sporu. I tylko one są odpowiedzialne za rezultat mediacji.

Nikt nie może im narzucić sposobu rozwiązania, czy treści ewentualnej ugody. W każdej chwili mogą też z mediacji zrezygnować, bez żadnych ujemnych dla siebie skutków.

N

Przystąpienie do mediacji jest całkowicie dobrowolne i nie zamyka też drogi do dochodzenia swoich praw przed sądem jeśli nie dojdzie do zawarcia ugody.

Warto jednak spróbować, bo jej efekty mogą niejednego zaskoczyć.

w

Mediacje można prowadzić zarówno przed wszczęciem postępowania sądowego (mediacja umowna), jak i w jego trakcie (mediacja sądowa).

DOWIEDZ SIĘ DLACZEGO WARTO MEDIOWAĆ I SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ! POMOGĘ WAM DOJŚĆ DO POROZUMIENIA.

Poznajmy się

Mediator Sosnowiec
Od ponad 15 lat pomagam innym przejść przez najtrudniejsze chwile w ich życiu i osiągnąć zamierzone cele.
To moja misja.
Od 2011 roku jako Adwokat wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. A od 2019 roku jako Mediator Sądowy.

Jak zacząć mediację?

01

Złóż wniosek o mediację

W przypadku mediacji umownej wystarczy, że prześlesz do drugiej strony wniosek o mediację wraz z potwierdzeniem jego odbioru. A następnie, taki sam wniosek (z tym samym potwierdzeniem odbioru, jakie otrzymasz zwrotnie pocztą po doręczeniu wniosku drugiej stronie) do Mediatora.

Także, gdy sprawa jest już w sądzie, na każdym jej etapie możesz złożyć wniosek o mediację sądową.

02

Mediator ustali szczegóły

Mediacja jest całkowicie dobrowolna. Dlatego, Mediator najpierw skontaktuje się z osobą, z którą chciałbyś mediować i ustali, czy wyraża zgodę na mediację.

Jeśli tak, zostanie wspólnie ustalony jej termin.

03

Podpisanie ugody

W przyjaznej atmosferze i bez presji czasu, Mediator pomoże Wam wypracować najlepsze dla Was rozwiązanie problemu, z którym się do niego zgłosiliście.

Efektem tych ustaleń może być pisemna ugoda, która po jej zatwierdzeniu przez sąd ma moc ugody sądowej.

Regina Brett

“Życie przypomina grę w pokera. Nie masz wpływu na to, jakie dostaniesz karty, ale tylko od Ciebie zależy, jak rozegrasz partię”.

Na skróty

Mediator Sosnowiec

Adres

ul. Małachowskiego 9/4

41-200 Sosnowiec

Telefon

(32) 293 30 80

(+48) 530 068 508

Copyright © 2024Mediator Marta Szkliniarz