Poznajmy się

– Mediator Marta Szkliniarz

O mnie

Mediator Sosnowiec

Witaj na mojej stronie dotyczącej mediacji. Bardzo miło mi Cię tu gościć.

Od ponad 15 lat pomagam innym przejść przez najtrudniejsze chwile w ich życiu i osiągnąć zamierzone cele.

To moja misja.

Od 2011 roku jako Adwokat wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.

Jestem także Stałym Mediatorem wpisanym na listę mediatorów sądowych prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Bielsku – Białej.

Specjalizuję się w mediacjach i negocjacjach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, pracowniczych, ubezpieczeniowych oraz z zakresu sporów sąsiedzkich.

Prowadzę negocjacje i mediacje (sądowe i umowne) i na terenie całego kraju, także w formie on-line. Współpracuję też z innymi mediatorami w sprawach bardziej skomplikowanych, tworząc zespół specjalistów.

Kompetencje

Stale podnoszę swoje kwalifikacje, uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach, również międzynarodowych. Oto niektóre z nich:

  • Mediacje. Przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora – certyfikowane szkolenie zgodne ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości  w dniu 29 października 2007 r.

  • Warsztaty konstruowania ugód mediacyjnych.

  • Prawo rodzinne – zagadnienia praktyczne.

  • Mediacje w sprawach pracowniczych.

  • Negocjacje handlowe – szkolenie praktyczne.

  • Mediacje rodzinne (szkolenie specjalistyczne).

  • Mediacje online.

W 2021 r. ukończyłam także studia podyplomowe na kierunku Negocjacje i Mediacje na Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

Misja

Mając nieustanną styczność z ludźmi i obserwując ich z perspektywy sali sądowej, utwierdziłam się w przeświadczeniu, iż strony są w stanie same podejmować najlepsze decyzje we własnych sprawach. Potrzebują jedynie wsparcia oraz odpowiednich warunków, o które niezwykle trudno w atmosferze wzajemnych pretensji, emocji i ukierunkowania na udowadnianie swoich racji.

Dlatego właśnie zainteresowałam się mediacją i zostałam mediatorem.

Mediacja daje nie tylko możliwość osiągnięcia porozumienia satysfakcjonującego wszystkie strony. Umożliwia również zachowanie dobrych relacji i kontynuowanie dalszej współpracy po jej zakończeniu.

Moim zadaniem, jako mediatora, jest nie tylko stworzenie ku temu sprzyjających warunków – przestrzeni do rozmów, ale i umiejętne ukierunkowanie stron na to, aby rozmawiały ze sobą w taki sposób, by zrozumieć i być zrozumianym. 

Przynosi to bardzo wymierne korzyści. Każda ze stron ma wreszcie możliwość wyrażenia w takiej przyjaznej, odformalizowanej atmosferze swoich obaw, potrzeb i oczekiwań. Sprzyja to pojednaniu, a w rezultacie rozwiązaniu i zażegnaniu konfliktu. Efektem czego – jeśli taka jest  wola stron – może być wypracowana wspólnie i samodzielnie ugoda wiążąca strony.

Mediator Sosnowiec

Standardy

Zatem, jeśli szukasz zaufanej i kompetentnej osoby, która w sposób profesjonalny pomoże Ci ugodowo zakończyć spór, skontaktuj się ze mną.

W pełni angażuję się w każdą powierzoną sprawę i do każdej podchodzę indywidualnie, bo wiem, że każda sytuacja jest wyjątkowa, niepowtarzalna.

Swoją wiedzą i doświadczeniem będę Was wspierać w procesie rozwiązywania sporu, zapewniając jednocześnie najwyższe standardy prowadzenia mediacji.

Jako doświadczony prawnik rozumiem bowiem nie tylko sam konflikt, ale i jego konsekwencje na wielu płaszczyznach, tak biznesowych, jak i prywatnych.

Wybierając mediację, uzyskasz pewność, że rozwiązanie które pomogę Wam wypracować będzie korzystne dla wszystkich stron.

ZAPRASZAM NA SPOTKANIA.

WARTO ROZMAWIAĆ!

Abraham Lincoln

“Spór jest problemem, który należy rozwiązać, a nie walką, którą należy wygrać”.

Na skróty

Mediator Sosnowiec

Adres

ul. Małachowskiego 9/4

41-200 Sosnowiec

Telefon

(32) 293 30 80

(+48) 530 068 508

Copyright © 2024Mediator Marta Szkliniarz