Zalety mediacji

– dlaczego warto mediować?

Poznaj podstawowe zalety mediacji

Mediacja, w szczególności w zestawieniu z tradycyjnym procesem sądowym, posiada ogromną ilość zalet. Oto niektóre z nich:

To efektywna metoda rozwiązywania sporów, przede wszystkim z uwagi na oszczędność czasu i pieniędzy. Do porozumienia może dojść w zaledwie kilka godzin, w odróżnieniu od przeciągających się niekiedy latami procesów sądowych.

Pozwala obniżyć koszty, które w przeciwieństwie do kosztów i wydatków sądowych są relatywnie niskie i łatwe do skalkulowania.

Gwarantuje poufność oraz dyskrecję bez konieczności angażowania osób trzecich i roztrząsania publicznie, na forum sądowym niekiedy bardzo osobistych spraw lub tajemnic handlowych. Tylko strony wiedzą o prowadzeniu mediacji, co jest szczególnie istotne w sprawach handlowych. Zarówno strony, jak i mediatora obowiązuje też tajemnica związana z przebiegiem mediacji.

Pozwala uniknąć stresu i nieprzyjemnej atmosfery, jaka zazwyczaj towarzyszy rozprawie sądowej.

w

Prowadzona jest na neutralnym gruncie – w kancelarii mediacyjnej, telefonicznie, on-line.

W przyjaznej atmosferze i bez presji czasu, mediator zapewnia stronom możliwość samodzielnego wypracowania najlepszego porozumienia uwzględniającego interesy wszystkich zainteresowanych i przez nich akceptowalnego, dając tym samym poczucie sprawiedliwości.

N

Mediacja daje szansę znalezienia takiego rozwiązania, które pozwoli na osiągnięcie korzyści przez każdą ze stron, przez co nikt nie czuje się pokrzywdzony.

Mediacja pozwala “zachować twarz” i może pomóc w utrzymaniu lub wznowieniu kontaktów, które będą lub powinny trwać w przyszłości, czy to w odniesieniu do sfery życia gospodarczego, relacji handlowych, czy w odniesieniu do życia rodzinnego i wielu innych.

Daje możliwość zastosowania ogromnej ilości nieszablonowych rozwiązań, zatem strony są wolne od ograniczeń jakie przynosi formalizm procesu sądowego.

Zapewnia wyższą skuteczność realizowania porozumień, bowiem strony, które same je wypracowały, czują się także odpowiedzialne za ich wykonanie.

Wszczęcie i prowadzenie mediacji nie stanowi ryzyka braku późniejszej możliwości dochodzenia żądania na drodze sądowej w przypadku nie zawarcia porozumienia

Mediacja daje także korzyści finansowe

DOWIEDZ SIĘ JAK ZACZĄĆ MEDIOWAĆ I SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ! POMOGĘ WAM DOJŚĆ DO POROZUMIENIA.

Na skróty

Mediator Sosnowiec

Adres

ul. Małachowskiego 9/4

41-200 Sosnowiec

Telefon

(32) 293 30 80

(+48) 530 068 508

Copyright © 2024Mediator Marta Szkliniarz